Algemene Voorwaarden

Hangmattenwinkel.nl - algemene voorwaarden en informatie.

Algemene Voorwaarden van de Hangmattenfabriek, gevestigd te Yerseke, zoals gedeponeerd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Middelburg. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online winkels van de Hangmattenfabriek, waaronder Hangmattenwinkel.nl.

 1. Totstandkoming overeenkomst.
 2. Manieren van betalen.
 3. Levertijd.
 4. Verzenden en verzendkosten.
 5. Ruilen van een artikel.
 6. Retourneren van een artikel.
 7. Artikelen die niet retour kunnen.
 8. Garantie.
 9. Hangmattenwinkel.nl heeft niet het juiste artikel gestuurd.
 10. Uw persoonlijke gegevens bij Hangmattenwinkel.nl.
 11. Klachten en geschillen.
 12. Betalingsachterstand en geweigerde machtigingen.
 13. Pakketten die niet worden afgehaald op het postkantoor.
 14. Betaling is niet gelukt.
 15. Bestellen uit het buitenland.
 16. Uw orderstatus.
 17. Niet respecteren van onze voorwaarden.
 18. Prijzen.

1. Totstandkoming overeenkomst.

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de klant, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een e-mail. Slechts de inhoud van de factuur bindt partijen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Wilt u de order toch nog annuleren terwijl u deze wel hebt geplaatst verzoeken wij u direct ons daarvan op de hoogte te stellen voordat er kosten zijn gemaakt voor deze order. Annuleert u niet direct (binnen een uur) na orderplaatsing, dan rekenen wij 5% administratiekosten. Dit is om de kosten van het betalingsverkeer te dekken. Door het invullen van het orderformulier op de site aanvaardt de klant de algemene leveringsvoorwaarden van Hangmattenwinkel.nl. Tevens aanvaardt de klant dat deze voorwaarden deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de klant en Hangmattenwinkel.nl.

2. Manieren van betalen.

De geplaatste orders in onze webwinkel dienen vooruit te worden betaald, of middels een éénmalige machtiging, welke op de site kan worden ingevuld.

2.1 iDEAL

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. iDEAL is onderdeel van de ING-groep i.s.m. ABN-AMRO en de Rabobank.

2.2 Betalen uit het Buitenland.

PayPal! Als u vanuit Belgie, Luxemburg of Duitsland goederen wilt bestellen kunt u het beste betalen met creditcard via PayPal. Mocht u met een overschrijving willen betalen kunt u dit naar ons overmaken(deze kosten zijn tegenwoordig gelijk aan een binnenlandse transactie).

3. Levertijd.

Wij doen ons uiterste best om de meeste artikelen binnen 3 à 10 werkdagen aan u te leveren na betaling van de order. De levertijd is echter zeer afhankelijk van het soort artikel en de betaalmethode. Met ons seizoensgebonden assortiment is het onontkoombaar dat er soms artikelen tijdelijk niet leverbaar zijn waardoor de order vertraagd. U kunt de status van uw order altijd even bekijken door in te loggen op de site via de order-bevestigingsmail. Wilt u van te voren zekerheid of duidelijkheid hebben over de levertijd van een artikel, stuurt u dan een e-mail ter info. Als een artikel niet leverbaar blijkt te zijn, sturen wij u een e-mail. Zorg dus altijd dat uw e-mailadres juist is ingevuld en u deze regelmatig bekijkt.

4. Verzenden en verzendkosten.

Verzenden doen wij met TNT-Post. De post doet er meestal één tot drie dagen over om het pakket bij u af te leveren. Verzendingen geschieden voor risico van de verkoper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten of de dag van eerste aanbieding door TNT-Post.

Mocht de postbode u niet thuis treffen ,dan zal deze een afhaalbewijs bij u achterlaten. U kunt dan daarmee en een geldig identiteitsbewijs het pakket afhalen op het postkantoor. Het pakket blijft dan 3 weken op het postkantoor liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Mochten wij in dergelijke situatie nogmaals het pakket aan u moeten sturen dan rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten van 6,20 euro voor hangmatten 27 euro voor hangmattenstandaards.

Wij bieden ook de mogelijkheid uw bestelling af te leveren op een ander adres. U kunt dat aangeven bij het invullen van uw adresgegevens.

5. Ruilen van een artikel.

Klanten van Hangmattenwinkel.nl hebben het recht om na ontvangst van de goederen of na eerste aanbieding door de postbeamte binnen 8 dagen een artikel te ruilen. De consument zorgt daarbij zelf voor de kosten van terugzending. De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde originele verpakking en staat. Ze moeten in dezelfde conditie verkeren en mogen niet gebruikt zijn. De periode van 8 dagen gaat in op het moment dat de order voor het eerst bij u wordt aangeboden. U ontvangt per email een verzendbevestiging. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat wij uw juiste e-mailadres hebben.

Mocht u een artikel willen ruilen dan dient u de volgende stappen te nemen:

 1. U meldt de te ruilen goederen via e-mail bij ons aan.
 2. U wacht op antwoord voordat u het artikel terug stuurt, u krijgt instructies hoe u moet handelen.
 3. Binnen 2 werkdagen na antwoord van Hangmattenwinkel.nl stuurt u het artikel terug volgens de gestuurde instructies.

Algemene voorwaarden bij het ruilen van een artikel:

 • Correspondentie verloopt per email. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat wij uw juiste e-mailadres hebben.
 • De aanmelding van de retourgoederen moet uiterlijk binnen 8 dagen na verzending bij ons binnen zijn. De periode van 8 dagen gaat in op het moment dat de order voor het eerst bij u wordt aangeboden.
 • Binnen 12 dagen dient het retourartikel bij ons binnen te zijn, tenzij Hangmattenwinkel.nl niet binnen 1 werkdag uw aangemelde retour beantwoordt.
 • Ruilen van een artikel(en) mag slechts 1 keer per order.
 • Wordt er aan deze voorwaarden niet voldaan vervalt elk recht op ruilen of retourneren van de order.
 • Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd.
 • Let op: niet elk artikel kan worden geruild. Zie: artikel 7.

6. Retourneren van een artikel.

Klanten van Hangmattenwinkel.nl hebben het recht om na ontvangst of eerste aanbieding door de postbeamte van de goederen binnen 8 dagen deze artikelen te retourneren. De consument zorgt daarbij zelf voor de kosten van terugzending. De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde originele verpakking en staat met het prijslabel op originele wijze nog aangehecht, ze moeten in dezelfde conditie verkeren en mogen niet gebruikt of gedragen zijn. De periode van 8 dagen gaat in op het moment dat de order door ons wordt verzonden. U ontvangt daarover een email. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat wij uw juiste emailadres hebben. Hebt u geen emailadres laat ons dat dan van te voren per telefoon weten. 8 dagen na verzending kan een order niet meer worden geretourneerd.

Mocht u een artikel willen retourneren dan dient u de volgende stappen te nemen:

 1. U meld de te retourneren goederen via e-mail aan
 2. U wacht op antwoord van onze klantenservice voordat u het artikel terug stuurt, u krijgt instructies hoe u moet handelen.
 3. Binnen 2 werkdagen na antwoord van Hangmattenwinkel.nl stuurt u het artikel terug volgens de gestuurde instructies.

Algemene voorwaarden retourneren van een artikel:

 • Correspondentie verloopt per email. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat wij uw juiste emailadres hebben.
 • De aanmelding van de retourgoederen moet uiterlijk binnen 8 dagen na verzending bij ons binnen zijn. De 8 dagen gaan in op het moment dat wij de goederen verzenden.
 • Binnen 12 dagen dient het retourartikel bij ons binnen te zijn, tenzij Hangmattenwinkel.nl niet binnen 1 werkdag u aangemelde retour beantwoord.
 • Verzend- en Rembourskosten worden niet vergoed.
 • Wanneer artikelen door ons gratis zijn verzonden dan wordt in geval van retourneren ook het verzendbedrag ingehouden op het te crediteren bedrag.
 • Wordt er aan deze voorwaarden niet voldaan vervalt elk recht op retourneren van de order. Alle gemaakte kosten brengen wij de klant dan in rekening.
 • Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd of het (boete) bedrag wordt in mindering gebracht op de eventuele credit.
 • Hangmattenwinkel.nl zal binnen 30 dagen na volledige afhandeling van de retouren u het openstaande bedrag crediteren. Het niet vermelden van uw rekeningnummer kan de creditering vertragen.
 • Kosten voor creditering naar buitenlandse banken komen voor rekening van de klant. -Let op: niet elk artikel kan worden geretourneerd. Zie: artikel 7.
 • Orders die op rekening worden uitgeleverd(grotere partijen goederen) kunnen niet worden geretourneerd, het van te voren sturen van een sample is dus verstandig.

7. Artikelen die niet retour kunnen.

Alle artikelen die niet in originele staat en/of verpakking verkeren zullen als retour niet worden geaccepteerd, alle bijkomende kosten die hiermee in verband staan worden op de klant verhaald. Artikelen die zijn gekocht tegen een gereduceerde verkoopprijs kunnen niet geretourneerd en/of geruild worden evenals artikelen die speciaal voor u besteld werden.

8. Garantie.

Indien de klant een beschadigd product ontvangt, wordt deze door Hangmattenwinkel.nl kosteloos omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen binnen 48 na ontvangst hiervan bij ons melding te hebben gemaakt. Wij vergoeden de door u gemaakte verzendkosten achteraf. Als het artikel bij ons binnen is moeten wij eerst kunnen beoordelen of de schade ons verwijtbaar is.

9. Hangmattenwinkel.nl heeft niet het juiste artikel gestuurd.

Indien Hangmattenwinkel.nl niet het juiste produkt verstuurt, wordt deze door Hangmattenwinkel.nl kosteloos omgeruild voor het juiste dan wel in overleg een vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen 8 dagen contact op te nemen met onze klantenservice. Wij vergoeden u de gemaakte verzendkosten achteraf. Als het artikel bij ons binnen is moeten wij de fout eerst kunnen constateren voordat er iets vergoed kan worden.

10.Uw persoonlijke gegevens bij Hangmattenwinkel.nl.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden.

11. Klachten en geschillen.

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Hangmattenwinkel.nl en de wederpartij mochten ontstaan. Klachten over uw order dient u altijd binnen 8 dagen schriftelijk aan ons te melden.

12. Betalingsachterstand en geweigerde machtigingen.

In het geval dat een machtiging achteraf door de bank wordt geweigerd en de goederen reeds zijn verstuurd naar de klant behouden wij ons het recht de machtiging zo lang opnieuw in te dienen totdat de betaling is voldaan. Mocht een vordering op geen normale manier te innen zijn dan dienen wij de vordering ter incasso in bij een Deurwaarderskantoor. De extra kosten die dan gemaakt worden zijn geheel voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant.

13. Pakketten die niet worden afgehaald op het postkantoor.

Mocht het pakket door de klant niet worden afgehaald op het postkantoor dan sturen wij het enkel voor de tweede keer als van te voren de extra gemaakte kosten aan ons worden vergoed. Deze kosten bedragen de volledige reguliere verzendtarieven, zoals opgegeven onder het kopje ‘informatie’op de website. Aangezien elke klant op het moment van verzending een e-mail krijgt, is het niet afgeven van een afhaalbericht door de postbode geen geldige reden van het niet afhalen van het pakket op het postkantoor. Mocht u niet binnen 4 werkdagen na onze gestuurde email de goederen hebben ontvangen, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

14. Betaling is niet gelukt.

Neemt u in dit geval altijd contact met ons op. Er kunnen tal van redenen zijn dat uw betaling niet is doorgekomen. Het makkelijkst is om dan gewoon ons bestelformulier/machtiging in te vullen en deze aan ons te versturen.

15. Bestellen uit het buitenland.

Hangmattenwinkel.nl levert in principe wereldwijd.

16. Uw orderstatus.

Wij doen ons uiterste best om de meeste artikelen binnen enkele dagen aan u te leveren. Met ons seizoensgebonden assortiment is het onontkoombaar dat er soms artikelen even niet leverbaar zijn waardoor de order vertraagd. U kunt de status van uw order altijd even bekijken door het invullen van uw ordernummer en opgegeven emailadres bij uw order. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn dan zullen wij u een alternatief aanbieden of het betaalde bedrag crediteren.

17. Niet respecteren van onze voorwaarden.

Als een klant van Hangmattenwinkel.nl onze voorwaarden niet respecteert zoals deze zijn geformuleerd vervalt elk recht op ruilen, retourneren of crediteren van een order. Hangmattenwinkel.nl behoudt het recht om alle gemaakte kosten van een order achteraf wel in rekening te brengen aan de klant.

18. Prijzen.

De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten voor het buitenland. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.


HomeHome

copyright © 2009 hangmattenwinkel.nl | contact | sitemap | change language | disclaimer | assortiment | acties | realisatie: dorst communicatie